Debug Mode

The debug mode is enabled for this menu. If you want to see the normal HTML sitemap again, disable debug in the menu params.

Sitemap ID: 1

Main Menu
Menu Type: 1: mainmenu

 • Giới thiệu
  #: 2
  UID: joomla.article.31
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/gioi-thieu.html
  RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=31
  Link: index.php?option=com_content&view=article&id=31
  Modified: 2018-11-25T11:38:39+00:00
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
 • Sản phẩm
  #: 3
  UID: menuitem.123
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham.html
  RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=virtuemart
  Link: index.php?option=com_virtuemart&view=virtuemart
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
 • Tin tức
  #: 4
  UID: joomla.category.8
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc.html
  RAW Link: index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8
  Link: index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
  • Ưu điểm của dòng xe hd 99 hyundai
   #: 5
   UID: joomla.article.41
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/41-uu-diem-cua-dong-xe-hd-99-hyundai.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=41:uu-diem-cua-dong-xe-hd-99-hyundai&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=41:uu-diem-cua-dong-xe-hd-99-hyundai&catid=8
   Modified: 2016-06-23T06:33:19+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Dịch vụ sau khi bán xe tải hino
   #: 6
   UID: joomla.article.42
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/42-dich-vu-sau-khi-ban-xe-tai-hino.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=42:dich-vu-sau-khi-ban-xe-tai-hino&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=42:dich-vu-sau-khi-ban-xe-tai-hino&catid=8
   Modified: 2016-07-15T09:15:14+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Video Xe tải Hino
   #: 7
   UID: joomla.article.43
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/43-video-xe-tai-hino.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=43:video-xe-tai-hino&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=43:video-xe-tai-hino&catid=8
   Modified: 2016-07-15T09:08:13+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Chính sách bảo hành xe tải HINO
   #: 8
   UID: joomla.article.44
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/44-chinh-sach-bao-hanh-xe-tai-hino.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=44:chinh-sach-bao-hanh-xe-tai-hino&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=44:chinh-sach-bao-hanh-xe-tai-hino&catid=8
   Modified: 2016-07-15T09:15:33+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Ưu điểm xe Hino 6,4 tấn-Thiết kế xe Hino FC9JJSW-HINO FC9JLSW 6,4t thùng 6,8 mét
   #: 9
   UID: joomla.article.45
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/45-uu-diem-xe-hino-64-tan-thiet-ke-xe-hino-fc9jjsw-hino-fc9jlsw-64t-thung-68-met.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=45:uu-diem-xe-hino-64-tan-thiet-ke-xe-hino-fc9jjsw-hino-fc9jlsw-64t-thung-68-met&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=45:uu-diem-xe-hino-64-tan-thiet-ke-xe-hino-fc9jjsw-hino-fc9jlsw-64t-thung-68-met&catid=8
   Modified: 2016-07-25T08:12:33+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Hyundai và xe tải Hino nên chọn dòng nào?
   #: 10
   UID: joomla.article.46
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/46-xe-tai-hyundai-va-xe-tai-hino-nen-chon-dong-nao.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=46:xe-tai-hyundai-va-xe-tai-hino-nen-chon-dong-nao&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=46:xe-tai-hyundai-va-xe-tai-hino-nen-chon-dong-nao&catid=8
   Modified: 2016-11-17T02:46:07+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Kinh nghiệm lựa chọn mua xe tải Hyundai hay xe tải Hino
   #: 11
   UID: joomla.article.47
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/47-kinh-nghiem-lua-chon-mua-xe-tai-hyundai-hay-xe-tai-hino.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=47:kinh-nghiem-lua-chon-mua-xe-tai-hyundai-hay-xe-tai-hino&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=47:kinh-nghiem-lua-chon-mua-xe-tai-hyundai-hay-xe-tai-hino&catid=8
   Modified: 2016-07-25T08:40:41+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Tư vấn chọn mua xe tải
   #: 12
   UID: joomla.article.48
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/48-tu-van-chon-mua-xe-tai.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=48:tu-van-chon-mua-xe-tai&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=48:tu-van-chon-mua-xe-tai&catid=8
   Modified: 2016-07-25T09:04:54+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino 300 series
   #: 13
   UID: joomla.article.49
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/49-xe-tai-hino-300-series.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=49:xe-tai-hino-300-series&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=49:xe-tai-hino-300-series&catid=8
   Modified: 2016-12-07T12:55:43+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino 500 series
   #: 14
   UID: joomla.article.50
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/50-xe-tai-hino-500-series.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=50:xe-tai-hino-500-series&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=50:xe-tai-hino-500-series&catid=8
   Modified: 2016-12-07T12:47:28+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino 700 series - Chất lượng Nhật cho người Việt
   #: 15
   UID: joomla.article.51
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/51-xe-tai-hino-700-series.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=51:xe-tai-hino-700-series&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=51:xe-tai-hino-700-series&catid=8
   Modified: 2018-11-14T09:07:29+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Cái nhìn tổng quan khi mua xe tai hyundai - Cập nhật giá xe tải hyundai 2018
   #: 16
   UID: joomla.article.52
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/tin-tuc/52-cai-nhin-tong-quan-khi-mua-xe-tai-hyundai.html
   RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=52:cai-nhin-tong-quan-khi-mua-xe-tai-hyundai&catid=8
   Link: index.php?option=com_content&view=article&id=52:cai-nhin-tong-quan-khi-mua-xe-tai-hyundai&catid=8
   Modified: 2018-11-27T12:55:59+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
 • Liên hệ
  #: 17
  UID: menuitem.246
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/lien-he.html
  RAW Link: index.php?option=com_contact&view=contact&id=1
  Link: index.php?option=com_contact&view=contact&id=1
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
 • Thành viên
  #: 18
  UID: menuitem.390
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/thanh-vien.html
  RAW Link: index.php?option=com_users&view=registration
  Link: index.php?option=com_users&view=registration
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
 • Mua xe trả góp
  #: 19
  UID: joomla.article.39
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/mua-xe-tra-gop.html
  RAW Link: index.php?option=com_content&view=article&id=39
  Link: index.php?option=com_content&view=article&id=39
  Modified: 2016-06-19T18:31:09+00:00
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass

danhmucxe
Menu Type: 3: danhmucxe

 • Xe Tải Hino
  #: 20
  UID: com_virtuemart.category
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hino-tai.html
  RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=102&virtuemart_manufacturer_id=0
  Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=102&virtuemart_manufacturer_id=0
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
  • hino 5 tấn xitec phun nước
   #: 21
   UID: com_virtuemart.categoryc102p247
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hino-xitec-phun-nuoc-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=247&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=247&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:05:40+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hino fc gắn cẩu unic ur-v343
   #: 22
   UID: com_virtuemart.categoryc102p217
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hino-fc-gan-cau-unic-ur-v343.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=217&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=217&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:32:51+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hino 500 -xe ben 4 khối
   #: 23
   UID: com_virtuemart.categoryc102p261
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hino-500-xe-ben-4-khoi.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=261&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=261&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:00:27+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hino 6 tấn
   #: 24
   UID: com_virtuemart.categoryc102p248
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hino-6-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=248&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=248&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:02:58+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải fuso 16 tấn
   #: 25
   UID: com_virtuemart.categoryc102p164
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso-16-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=164&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=164&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2016-09-06T08:53:10+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 300 - xzu730
   #: 26
   UID: com_virtuemart.categoryc102p171
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-300-xzu730.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=171&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=171&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:06:20+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino 300 series thùng lửng 5 tấn
   #: 27
   UID: com_virtuemart.categoryc102p235
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-300-series-thung-lung-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=235&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=235&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:10:05+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino 5 tấn zxu 730
   #: 28
   UID: com_virtuemart.categoryc102p154
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-5-tan-zxu-730.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=154&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=154&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2016-10-24T03:45:24+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 6 tấn FC gắn cẩu
   #: 29
   UID: com_virtuemart.categoryc102p156
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-6-tan-fc-gan-cau.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=156&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=156&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:19:57+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 6 tấn FC9JLSW
   #: 30
   UID: com_virtuemart.categoryc102p162
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-6-tan-fc9jlsw-.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=162&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=162&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2016-09-06T08:51:50+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 6,4 tấn thùng mui bạt
   #: 31
   UID: com_virtuemart.categoryc102p167
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-64-tan-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=167&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=167&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:17:42+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 6.4 tấn thùng mui bạt
   #: 32
   UID: com_virtuemart.categoryc102p174
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-64-tan-thung-mui-bat-1.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=174&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=174&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:00:32+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino dutro thùng mui bạt
   #: 33
   UID: com_virtuemart.categoryc102p169
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-dutro-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=169&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=169&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:11:50+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino dutro wu342 đông lạnh
   #: 34
   UID: com_virtuemart.categoryc102p168
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-dutro-wu342-dong-lanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=168&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=168&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:16:09+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fc 6,4 tấn thùng mui bạt Đà Lạt
   #: 35
   UID: com_virtuemart.categoryc102p186
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fc-64-tan-thung-mui-bat-da-lat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=186&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=186&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:58:05+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fc 6.4 tấn
   #: 36
   UID: com_virtuemart.categoryc102p155
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fc-64-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=155&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=155&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T14:13:40+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino fc series 500 6 tấn
   #: 37
   UID: com_virtuemart.categoryc102p231
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fc9jesw-series-500-6t4.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=231&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=231&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:18:52+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino fc series 500 thùng bảo ôn 6t4
   #: 38
   UID: com_virtuemart.categoryc102p230
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fc-series-500-thung-bao-on-6t4.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=230&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=230&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2017-03-17T09:10:16+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino fc series 500 thùng mui bạt 6t4
   #: 39
   UID: com_virtuemart.categoryc102p228
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fc-series-500-thung-mui-bat-6t4.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=228&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=228&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:22:55+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino fc series 500 thùng đông lạnh 6,4 tấn
   #: 40
   UID: com_virtuemart.categoryc102p229
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fc-series-500-thung-dong-lanh-64-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=229&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=229&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:21:07+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fl gắn cẩu
   #: 41
   UID: com_virtuemart.categoryc102p246
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fl-gan-cau.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=246&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=246&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:08:07+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino series 300 thùng kín có bửng nâng hạ
   #: 42
   UID: com_virtuemart.categoryc102p234
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-series-300-thung-kin-co-bung-nang-ha.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=234&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=234&virtuemart_category_id=102&Itemid=422
   Modified: 2018-11-27T13:12:06+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • HD800
   #: 43
   UID: com_virtuemart.categoryc120
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hyundai-tai/hd800.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=120&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=120&Itemid=423
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • MIGHTY 2017
   #: 44
   UID: com_virtuemart.categoryc119
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hyundai-tai/mighty-2017.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=119&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=119&Itemid=423
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • xe tải 8 tấn hyundai mighty 2017
    #: 45
    UID: com_virtuemart.categoryc119p273
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-8-tan-hyundai-mighty-2017.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=273&virtuemart_category_id=119&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=273&virtuemart_category_id=119&Itemid=423
    Modified: 2018-11-25T11:45:48+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • ĐÔ THÀNH HD120SL
   #: 46
   UID: com_virtuemart.categoryc118
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hyundai-tai/do-thanh-hd120sl.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=118&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=118&Itemid=423
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • xe tải hyundai hd120sl thùng kín
    #: 47
    UID: com_virtuemart.categoryc118p224
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hyundai-hd120s-do-thanh.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=224&virtuemart_category_id=118&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=224&virtuemart_category_id=118&Itemid=423
    Modified: 2018-11-16T16:05:35+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải hyundai hd120sl thùng mui bạt- xe nâng tải 8 tấn
    #: 48
    UID: com_virtuemart.categoryc118p260
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd120s-thung-mui-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=260&virtuemart_category_id=118&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=260&virtuemart_category_id=118&Itemid=423
    Modified: 2018-11-25T03:15:51+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • ĐÔ THÀNH IZ49
   #: 49
   UID: com_virtuemart.categoryc117
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hyundai-tai/do-thanh-iz49.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=117&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=117&Itemid=423
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • xe tải iz49 Đô Thành - Động cơ Isuzu Euro4 thùng dài 4m2
    #: 50
    UID: com_virtuemart.categoryc117p272
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-iz49-do-thanh-cong-nghe-nhat-ban.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=272&virtuemart_category_id=117&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=272&virtuemart_category_id=117&Itemid=423
    Modified: 2018-11-25T12:08:28+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • Đô Thành IZ65
   #: 51
   UID: com_virtuemart.categoryc116
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hyundai-tai/do-thanh-iz65.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • Xe tải 3.5 tấn iz65 hiệu suất động cơ isuzu
    #: 52
    UID: com_virtuemart.categoryc116p270
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-iz65-thung-mui-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=270&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=270&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Modified: 2018-11-25T10:02:35+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải iz65 2,5 tấn đô thành - Thùng dài 4,3m lọt lòng
    #: 53
    UID: com_virtuemart.categoryc116p274
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-2-5-tan-iz65-thung-mui-bat-do-thanh.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=274&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=274&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Modified: 2018-11-26T07:44:55+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải iz65 gold đô thành-Công nghệ Nhật
    #: 54
    UID: com_virtuemart.categoryc116p275
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-iz65-gold-do-thanh-cong-nghe-nhat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=275&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=275&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Modified: 2018-11-25T12:04:38+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải đô thành iz65 Gold sản phẩm công nghệ đến từ Nhật Bản
    #: 55
    UID: com_virtuemart.categoryc116p276
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-do-thanh-iz65-gold-san-pham-cong-nghe-den-tu-nhat-ban.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=276&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=276&virtuemart_category_id=116&Itemid=423
    Modified: 2018-11-25T11:56:16+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • ben hd99 6 tấn
   #: 56
   UID: com_virtuemart.categoryc107p249
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/ben-hd99-6-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=249&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=249&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-12-18T06:21:46+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • ben hyundai hd650
   #: 57
   UID: com_virtuemart.categoryc107p250
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/ben-hyundai-hd650.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=250&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=250&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-05-18T08:03:53+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hd800 gắn cẩu tadano
   #: 58
   UID: com_virtuemart.categoryc107p245
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hd800-gan-cau-tadano.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-05-18T06:53:04+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hd99 thùng mui bạt tiêu chuẩn
   #: 59
   UID: com_virtuemart.categoryc107p225
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hd99-thung-mui-bat-tieu-chuan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=225&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=225&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:54:38+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hyundai hd65 thùng chở gạch
   #: 60
   UID: com_virtuemart.categoryc107p219
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hyundai-hd65-thung-cho-gach.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=219&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=219&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-10-02T06:13:08+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hyundai hd800 gắn cầu tadano
   #: 61
   UID: com_virtuemart.categoryc107p220
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hyundai-hd800-gan-cau-tadano.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=220&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=220&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-05-18T07:09:50+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hyundai hd99 đô thành
   #: 62
   UID: com_virtuemart.categoryc107p241
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hyundai-hd99-do-thanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=241&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=241&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-12-18T06:25:50+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải daehan 2,4 tấn
   #: 63
   UID: com_virtuemart.categoryc107p243
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-daehan-24-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=243&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=243&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-04-17T06:35:09+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hd 101 hyundai đô thành
   #: 64
   UID: com_virtuemart.categoryc107p193
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hd-101-hyundai-do-thanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=193&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=193&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:57:24+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hd110 hyundai đô thành nâng tải.
   #: 65
   UID: com_virtuemart.categoryc107p197
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hd110-hyundai-do-thanh-nang-tai.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=197&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=197&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:56:47+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hd99 hyundai lắp ráp 03 cục từ Đô Thành
   #: 66
   UID: com_virtuemart.categoryc107p226
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hd99-hyundai-lap-rap-03-cuc-tu-do-thanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=226&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=226&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:55:26+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hd99 thùng mui bạt tiêu chuẩn
   #: 67
   UID: com_virtuemart.categoryc107p175
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99z-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=175&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=175&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:58:50+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai HD 65 2,5 tấn thùng mui bạt
   #: 68
   UID: com_virtuemart.categoryc107p142
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd-65-25-tan-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=142&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=142&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T23:00:16+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai hd 72 3.5 tấn
   #: 69
   UID: com_virtuemart.categoryc107p141
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd-72-35-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=141&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=141&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T23:00:29+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai hd 99 6,4 tấn
   #: 70
   UID: com_virtuemart.categoryc107p139
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd-99-64-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=139&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=139&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-12-18T06:40:41+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd 99 thùng lửng.
   #: 71
   UID: com_virtuemart.categoryc107p192
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd-99-thung-lung.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=192&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=192&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:57:36+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd110 8.5 tấn
   #: 72
   UID: com_virtuemart.categoryc107p194
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd110-85-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=194&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=194&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:57:12+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd120s - đô thành
   #: 73
   UID: com_virtuemart.categoryc107p218
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd120s-do-thanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=218&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=218&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-12-18T06:36:10+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd120sl thùng mui bạt
   #: 74
   UID: com_virtuemart.categoryc107p271
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyudnai-hd120sl-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=271&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=271&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2018-11-25T11:52:17+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd65 2.5 tấn
   #: 75
   UID: com_virtuemart.categoryc107p151
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd65-25-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=151&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=151&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:59:52+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd65 Tải trọng 2 tấn vô thành phố
   #: 76
   UID: com_virtuemart.categoryc107p196
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ha-tai-vo-thanh-pho-hd65.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=196&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=196&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:56:59+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd65 tải trọng 2 tấn vô thành phố
   #: 77
   UID: com_virtuemart.categoryc107p201
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd65-tai-trong-2-tan-vo-thanh-pho.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=201&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=201&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:56:35+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Hyundai HD72 3,5 tấn
   #: 78
   UID: com_virtuemart.categoryc107p152
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd72-35-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=152&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=152&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:59:25+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai hd72 3t5 tấn đông lạnh
   #: 79
   UID: com_virtuemart.categoryc107p227
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd72-3t5-tan-dong-lanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=227&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=227&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:54:08+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd78
   #: 80
   UID: com_virtuemart.categoryc107p244
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd78.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=244&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=244&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-05-18T06:32:09+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd800
   #: 81
   UID: com_virtuemart.categoryc107p187
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd800.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=187&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=187&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T23:10:11+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Hyundai hd88 cabin chassis.
   #: 82
   UID: com_virtuemart.categoryc107p153
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd88-cabin-chassis.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=153&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=153&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:59:14+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd88 thùng mui bạt
   #: 83
   UID: com_virtuemart.categoryc107p176
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd88-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=176&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=176&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:58:38+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd99 chở gia súc
   #: 84
   UID: com_virtuemart.categoryc107p183
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-cho-gia-suc.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=183&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=183&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:58:01+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd99 gắn cẩu tadano 3 tấn
   #: 85
   UID: com_virtuemart.categoryc107p180
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-gan-cau-tadano-3-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=180&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=180&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:58:13+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai hd99 gắn lắp cẩu tadano tm-ze304
   #: 86
   UID: com_virtuemart.categoryc107p211
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-gan-lap-cau-tadano-tm-ze304.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=211&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=211&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:56:07+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải Hyundai HD99 thùng kín
   #: 87
   UID: com_virtuemart.categoryc107p177
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-thung-kin.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=177&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=177&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:58:26+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Hyundai HD99 thùng mui bạt
   #: 88
   UID: com_virtuemart.categoryc107p150
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=150&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=150&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T23:00:05+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd99 thùng mui bạt 5 bửng
   #: 89
   UID: com_virtuemart.categoryc107p158
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-thung-mui-bat-5-bung.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=158&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=158&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:59:03+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai hd99 thùng mui bạt 6t5
   #: 90
   UID: com_virtuemart.categoryc107p237
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99s-thung-mui-bat-6t5.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=237&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=237&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:54:25+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd99 thùng đông lạnh
   #: 91
   UID: com_virtuemart.categoryc107p173
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-thung-dong-lanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=173&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=173&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:53:06+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd99 Đô Thành thùng đông lạnh 6t4
   #: 92
   UID: com_virtuemart.categoryc107p236
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd99-do-thanh-thung-dong-lanh-6t4.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=236&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=236&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:52:56+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải thùng đông lạnh hyundai hd99
   #: 93
   UID: com_virtuemart.categoryc107p195
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-thung-dong-lanh-hyundai-hd99.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=195&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=195&virtuemart_category_id=107&Itemid=423
   Modified: 2017-03-25T22:52:44+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • ben hyundai xcient 15 tấn
   #: 94
   UID: com_virtuemart.categoryc103p239
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/ben-hyundai-xcient-15-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=239&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=239&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2017-04-11T03:09:30+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe ben hd 99 hyundai 5 tấn
   #: 95
   UID: com_virtuemart.categoryc103p149
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hd-99-hyundai-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=149&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=149&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-09-06T08:38:23+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hd270 nhập khẩu
   #: 96
   UID: com_virtuemart.categoryc103p240
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hd270-nhap-khau.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=240&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=240&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2017-04-11T03:26:07+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hd88 4 tân
   #: 97
   UID: com_virtuemart.categoryc103p178
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hd88-4-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=178&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=178&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-12-11T00:32:01+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hd99 5 tấn
   #: 98
   UID: com_virtuemart.categoryc103p179
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hd99-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=179&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=179&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-09-06T09:04:36+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hino 5 tấn wu342l tổng tải 8250 kg
   #: 99
   UID: com_virtuemart.categoryc103p209
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hino-5-tan-wu342l-tong-tai-8250-kg.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=209&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=209&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2018-11-27T13:41:51+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe ben Hino 500 Series Model FM 16 tấn
   #: 100
   UID: com_virtuemart.categoryc103p144
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hino-500-series-model-fm-16-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=144&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=144&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-09-06T09:28:27+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hino dutro wu342 HD3
   #: 101
   UID: com_virtuemart.categoryc103p210
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hino-dutro-wu342-hd3.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=210&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=210&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2018-11-27T13:38:44+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hino fc 6.4 tấn
   #: 102
   UID: com_virtuemart.categoryc103p159
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hino-64-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=159&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=159&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2017-05-18T08:04:36+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe ben howo 4 chân
   #: 103
   UID: com_virtuemart.categoryc103p163
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-howo-3-chan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=163&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=163&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-09-06T08:52:22+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hyundai hd270 15 tấn 10 khối
   #: 104
   UID: com_virtuemart.categoryc103p184
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hyundai-hd270-15-tan-10-khoi.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=184&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=184&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-09-06T09:13:28+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben Hyundai HD65 tải trọng 1750 Kg
   #: 105
   UID: com_virtuemart.categoryc103p204
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hyundai-hd65-tai-trong-1750-kg.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=204&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=204&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-12-21T12:02:06+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hyundai hd88
   #: 106
   UID: com_virtuemart.categoryc103p203
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hyundai-hd88.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=203&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=203&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-12-11T00:30:33+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe ben hyundai hd88 5 tấn
   #: 107
   UID: com_virtuemart.categoryc103p198
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-ben-hyuyndai-hd88-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=198&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=198&virtuemart_category_id=103&Itemid=412
   Modified: 2016-12-11T00:31:36+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe đầu kéo hino H700 series
   #: 108
   UID: com_virtuemart.categoryc105p161
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-dau-keo-hino-h700-series.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=161&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=161&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Modified: 2016-09-06T08:51:11+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe đầu kéo mĩ International máy maxforce
   #: 109
   UID: com_virtuemart.categoryc105p157
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-dau-keo-mi-international-may-maxforce.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=157&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=157&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Modified: 2017-03-24T03:30:28+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe đầu kéo mỹ maxforxe
   #: 110
   UID: com_virtuemart.categoryc105p238
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-dau-keo-my-maxforxe.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=238&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=238&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Modified: 2017-03-25T06:24:28+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Đầu kéo Hino 700 SS1EKVA đầu kéo 2 cầu
   #: 111
   UID: com_virtuemart.categoryc105p143
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/dau-keo-hino-700-ss1ekva-dau-keo-2-cau.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=143&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=143&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Modified: 2016-09-06T08:34:41+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • đầu kéo hyundai hd1000
   #: 112
   UID: com_virtuemart.categoryc105p242
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/dau-keo-hyundai-hd1000.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=242&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=242&virtuemart_category_id=105&Itemid=413
   Modified: 2017-04-11T03:58:28+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • hino fl dài thùng bảo ôn
   #: 113
   UID: com_virtuemart.categoryc104p215
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hino-fl-dai-thung-bao-on.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=215&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=215&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:35:01+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe bồn hino fl chở cám 24 khối
   #: 114
   UID: com_virtuemart.categoryc104p200
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-bon-hino-fl-cho-cam-24-khoi.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=200&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=200&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:52:17+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe bồn hino fm chở cám thức ăn gia súc
   #: 115
   UID: com_virtuemart.categoryc104p205
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-bon-hino-fm-cho-cam-thuc-an-gia-suc.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=205&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=205&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:46:17+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe hino 500 fc thùng chở gà
   #: 116
   UID: com_virtuemart.categoryc104p221
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hino-500-fc-thung-cho-ga.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=221&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=221&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:30:19+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải cam C máy hino 3 chân
   #: 117
   UID: com_virtuemart.categoryc104p189
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-cam-c-may-hino-3-chan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=189&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=189&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T09:18:55+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải CamC 4 chân máy hino
   #: 118
   UID: com_virtuemart.categoryc104p190
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-camc-4-chan-may-hino.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=190&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=190&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T09:19:30+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải daewoo 4 chân 16 tấn thùng mui bạt
   #: 119
   UID: com_virtuemart.categoryc104p182
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-daewoo-4-chan-16-tan-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=182&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=182&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T09:12:32+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải dongfeng 4 chân 19 tấn thùng mui bạt
   #: 120
   UID: com_virtuemart.categoryc104p213
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-dongfeng-4-chan-19-tan-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=213&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=213&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2017-03-25T23:07:53+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải dongfeng trường giang gắn cẩu tadano ze 304
   #: 121
   UID: com_virtuemart.categoryc104p216
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-dongfeng-truong-giang-gan-cau-tadano-ze-304.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=216&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=216&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2017-03-25T23:08:04+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải fuso FL 16 tấn
   #: 122
   UID: com_virtuemart.categoryc104p181
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso-fl-16-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=181&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=181&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2017-03-25T23:08:55+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải gắn cẩu hino FL 16 tấn
   #: 123
   UID: com_virtuemart.categoryc104p160
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-gan-cau-hino-fl-16-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=160&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=160&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T08:50:47+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 15 tấn cabin chassi fl
   #: 124
   UID: com_virtuemart.categoryc104p172
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-15-tan-cabin-chassi-fl.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=172&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=172&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T14:03:29+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 16 tấn thùng kín FL8JTSL
   #: 125
   UID: com_virtuemart.categoryc104p170
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-16-tan-thung-kin-fl8jtsl.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=170&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=170&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T14:08:14+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 16 tấn thùng đông lạnh
   #: 126
   UID: com_virtuemart.categoryc104p165
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-16-tan-thung-dong-lanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=165&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=165&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T08:53:52+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 4 chân gắn cẩu 5 tấn
   #: 127
   UID: com_virtuemart.categoryc104p214
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-4-chan-gan-cau-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=214&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=214&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:36:29+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino 500 FG 9.4 tấn
   #: 128
   UID: com_virtuemart.categoryc104p146
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-500-fg-94-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=146&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=146&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T14:23:22+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino 500 fl gắn cẩu Unic 500
   #: 129
   UID: com_virtuemart.categoryc104p223
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-500-fl-gan-cau-unic-500.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=223&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=223&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:25:21+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fl 500 chở thức ăn gia súc.
   #: 130
   UID: com_virtuemart.categoryc104p166
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fl-500-cho-thuc-an-gia-suc.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=166&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=166&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T08:54:29+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino FL ngắn series 500 thùng bảo ôn 15t
   #: 131
   UID: com_virtuemart.categoryc104p232
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fl-ngan-series-500-thung-bao-on-15t.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=232&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=232&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:16:29+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hino fl Series 500 thùng mui bạt 16 tấn
   #: 132
   UID: com_virtuemart.categoryc104p145
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fl-series-500-thung-mui-bat-16-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=145&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=145&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-12-16T00:57:03+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fl xitec bồn chở thức ăn gia súc
   #: 133
   UID: com_virtuemart.categoryc104p199
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fl-xitec-bon-cho-thuc-an-gia-suc.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=199&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=199&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:55:26+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fl8jlsa thùng chở gia súc
   #: 134
   UID: com_virtuemart.categoryc104p222
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/hino-fl8jlsa-thung-cho-gia-cam.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=222&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=222&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:28:10+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hino fl8jtsa gắn cẩu unic 5 tấn urv554
   #: 135
   UID: com_virtuemart.categoryc104p208
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hino-fl8jtsa-gan-cau-unic-5-tan-urv554.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=208&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=208&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:44:03+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải hyundai hd 320 thùng mui bạt
   #: 136
   UID: com_virtuemart.categoryc104p140
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd-320-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=140&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=140&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T08:32:37+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd210 gắn cẩu kanglim ks1056
   #: 137
   UID: com_virtuemart.categoryc104p206
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd210-gan-cau-kanglim-ks1056.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=206&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=206&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-19T11:06:45+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tai hyundai hd210 thùng đông lạnh
   #: 138
   UID: com_virtuemart.categoryc104p188
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd210-thung-dong-lanh.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=188&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=188&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T09:18:01+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd320 thùng mui bạt
   #: 139
   UID: com_virtuemart.categoryc104p185
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd320-thung-mui-bat.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=185&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=185&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-06T09:14:17+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd360 bồn chở cám, thức ăn gia súc
   #: 140
   UID: com_virtuemart.categoryc104p202
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd360-bon-cho-cam-thuc-an-gia-suc.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=202&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=202&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2016-09-19T11:16:35+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • xe tải hyundai hd360 gắn cẩu dongyang 5 tấn
   #: 141
   UID: com_virtuemart.categoryc104p207
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-hyundai-hd360-gan-cau-dongyang-5-tan.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=207&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=207&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2017-03-25T22:56:21+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe xitec hino fl series 500 bồn chở xăng dầu
   #: 142
   UID: com_virtuemart.categoryc104p233
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-xitec-hino-fl-series-500-bon-cho-xang-dau.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=233&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=233&virtuemart_category_id=104&Itemid=414
   Modified: 2018-11-27T13:14:09+00:00
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
 • Các hãng xe tải
  #: 143
  UID: menuitem.421
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/cac-hang-xe-tai.html
  RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer
  Link: index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
  • Xe ben
   #: 144
   UID: com_virtuemart.categoryc103
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/xe-ben.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=103&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=103&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải CamC
   #: 145
   UID: com_virtuemart.categoryc113
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-camc.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=113&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=113&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải daehan teraco
   #: 146
   UID: com_virtuemart.categoryc114
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-daehan-teraco.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • xe tải tera 240 thùng mui phủ bạt
    #: 147
    UID: com_virtuemart.categoryc114p266
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-tera-240-thung-mui-phu-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=266&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=266&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Modified: 2017-10-26T06:42:05+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải teraco 190 - dehan 190
    #: 148
    UID: com_virtuemart.categoryc114p262
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-teraco-191.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=262&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=262&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Modified: 2017-10-02T06:10:26+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải teraco 230
    #: 149
    UID: com_virtuemart.categoryc114p265
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-teraco-230-.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=265&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=265&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Modified: 2017-08-29T03:51:04+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải teraco 240
    #: 150
    UID: com_virtuemart.categoryc114p251
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-teraco-190.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=251&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=251&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Modified: 2017-08-29T02:50:33+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải teraco 240
    #: 151
    UID: com_virtuemart.categoryc114p263
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-teraco-240-.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=263&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=263&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Modified: 2017-08-29T02:57:16+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải teraco 240 thùng kín
    #: 152
    UID: com_virtuemart.categoryc114p264
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-teraco-240-thung-kin.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=264&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=264&virtuemart_category_id=114&Itemid=460
    Modified: 2017-08-29T03:02:19+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • Xe tải daewoo
   #: 153
   UID: com_virtuemart.categoryc115
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-daewoo.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=115&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=115&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Dongfeng
   #: 154
   UID: com_virtuemart.categoryc110
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-dongfeng.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=110&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=110&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • Xe tải Dongfeng 9.5 Tấn EQ1131G-T6/MP
    #: 155
    UID: com_virtuemart.categoryc110p147
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-dongfeng-95-tan-eq1131g-t6mp.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=147&virtuemart_category_id=110&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=147&virtuemart_category_id=110&Itemid=460
    Modified: 2017-03-25T23:09:35+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • Xe Tải Fuso
   #: 156
   UID: com_virtuemart.categoryc109
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • xe tải fuso canter 4.7 thùng mui bạt bửng nhôm
    #: 157
    UID: com_virtuemart.categoryc109p212
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso-canter-47-thung-mui-bat-bung-nhom.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=212&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=212&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Modified: 2017-03-25T23:08:25+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • Xe Tải Fuso Canter 8.2 HD
    #: 158
    UID: com_virtuemart.categoryc109p267
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso-canter-82-hd.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=267&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=267&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Modified: 2018-03-05T02:41:19+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • Xe Tải Fuso Canter 8.2 HD thùng kèo mui bạt
    #: 159
    UID: com_virtuemart.categoryc109p268
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso-canter-82-hd-thung-keo-mui-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=268&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=268&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Modified: 2018-01-15T08:05:07+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải fuso canter 8.2 TMB
    #: 160
    UID: com_virtuemart.categoryc109p269
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-fuso-canter-82-tmb.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=269&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=269&virtuemart_category_id=109&Itemid=460
    Modified: 2018-03-05T03:14:43+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Howo
   #: 161
   UID: com_virtuemart.categoryc111
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-howo.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=111&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=111&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe Tải Hyundai
   #: 162
   UID: com_virtuemart.categoryc107
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/hyundai-tai.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=107&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=107&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe tải Jac
   #: 163
   UID: com_virtuemart.categoryc112
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 1,25 tấn thùng mui bạt
    #: 164
    UID: com_virtuemart.categoryc112p256
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-125-tan-thung-mui-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=256&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=256&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-28T01:56:42+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 1.5 tấn thùng mui bạt
    #: 165
    UID: com_virtuemart.categoryc112p258
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-19-tan-thung-mui-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=258&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=258&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-28T02:56:06+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 1.9 tấn thùng mui bạt
    #: 166
    UID: com_virtuemart.categoryc112p259
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-19-tan-thung-mui-bat-1.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=259&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=259&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-28T03:01:15+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 2,4 tấn mui bạt
    #: 167
    UID: com_virtuemart.categoryc112p253
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-24-tan-mui-bat.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=253&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=253&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-22T03:21:32+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 2.4 tấn
    #: 168
    UID: com_virtuemart.categoryc112p252
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-24-tan-.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=252&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=252&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-22T02:25:31+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 3,5 tấn
    #: 169
    UID: com_virtuemart.categoryc112p255
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-35-tan-.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=255&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=255&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-22T06:44:31+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 3.45 tấn thùng mui bạt
    #: 170
    UID: com_virtuemart.categoryc112p257
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-345-tan-thung-mui-bat-.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=257&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=257&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-28T02:20:49+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
   • xe tải jac 5 tấn
    #: 171
    UID: com_virtuemart.categoryc112p254
    Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-jac-5-tan.html
    RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=254&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Link: index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=254&virtuemart_category_id=112&Itemid=460
    Modified: 2017-08-22T06:24:32+00:00
    Level: 2
    Duplicate Item: Không
    Visible For Robots: Có
    Adapter Class: stdClass
  • Xe tải nặng
   #: 172
   UID: com_virtuemart.categoryc104
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/xe-tai-hang-nang.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=104&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=104&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Xe Tải Veam
   #: 173
   UID: com_virtuemart.categoryc108
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/san-pham/xe-tai-veam.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=108&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=108&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass
  • Đầu kéo
   #: 174
   UID: com_virtuemart.categoryc105
   Full Link: https://xetaihinohyundai.com/dau-keo.html
   RAW Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=105&Itemid=460
   Link: index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=105&Itemid=460
   Modified: 
   Level: 1
   Duplicate Item: Không
   Visible For Robots: Có
   Adapter Class: stdClass

Products
Menu Type: 4: products

 • debug
  #: 175
  UID: menuitem.462
  Full Link: https://xetaihinohyundai.com/debug.html
  RAW Link: index.php?option=com_osmap&view=html&id=1
  Link: index.php?option=com_osmap&view=html&id=1
  Modified: 
  Level: 0
  Duplicate Item: Không
  Visible For Robots: Có
  Adapter Class: stdClass
Items Count: 175